Kilka słów o pracy psa ratowniczego

Psy ratownicze szkolone przez ratowników należących do Ochotniczej Straży Pożarnej są certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. Ich zadaniem jest  poszukiwanie osób żywych. Psy z certyfikatem Państwowej Straży Pożarnej mogą brać udział w poszukiwaniach osób zaginionych.

W przeciwieństwie do psów tropiących (idących po śladzie), psy ratownicze  pracują tzw. „górnym” wiatrem, a zatem bazują na najlżejszych frakcjach zapachowych, swobodnie unoszonych na wietrze. W praktyce oznacza to, że do rozpoczęcia poszukiwań nie potrzebna jest nam próbka zapachowa osoby zaginionej, gdyż pies ratowniczy ma za zadanie znaleźć, a następnie oznaczyć każdą żywą osobę na wyznaczonym obszarze.

Państwowa Straż Pożarna certyfikuje zespoły ratownicze w dwóch specjalnościach:

  • gruzowiskowej
  • terenowej

W trakcie egzaminu sprawdzeniu podlega praca zespołu, na który składają się pies i jego przewodnik. Dlatego, mimo iż mówimy o certyfikowaniu psów, do działań czworonogi zawsze wyjeżdżają z przewodnikiem, z którym zdały egzamin. Pies może jednak podchodzić do egzaminów i pracować z więcej niż jednym przewodnikiem.

Ze względu na specyfikę swojej pracy, psy ratownicze o specjalności terenowej najlepiej sprawdzają się w terenie niezurbanizowanym, czyli tam, gdzie znajduje się jak najmniej osób postronnych. Najczęściej wykorzystuje się je do przeszukiwania terenów trudnodostępnych, takich jak lasy, łąki, pola o wysokich uprawach, których szybkie i efektywne sprawdzenie przez człowieka będzie mało skuteczne. Wykorzystanie tego typu psów może znacząco skrócić czas dotarcia do osoby zaginionej.

Psy o specjalności gruzowiskowej mają za zadanie znaleźć i wskazać na terenie gruzowiska miejsce, z którego zapach osoby żywej wydobywa się najbardziej intensywnie. W ten sposób ratownicy mogą szybciej dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami budynków, zwłaszcza, jeśli osoby poszkodowane są nieprzytomne i brak z nimi kontaktu.

W Polsce najwięcej psów ratowniczych znaleźć można w szeregach Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pracuje się z nimi od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wcześniej psy gruzowiskowe w Polsce szkolili jedynie ratownicy z Grupy Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Sopocie. Jednocześnie, zupełnie niezależnie, psy ratownicze przeznaczone do poszukiwań w terenie górskim były szkolone przez grupy ochotnicze ratownictwa górskiego, które zajmują się tą pracą do dziś. Poza tymi podmiotami w Polsce funkcjonuje kilka cywilnych stowarzyszeń przygotowujących psy do pracy ratowniczej i certyfikujących je w ramach egzaminów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

 

 

Reklamy